Rượu đông trùng hạ thảo 500ml

250.000 

Đông Trùng Hạ Thảo Trường An –  Chai rượu 
Thành phần chính: Đông Trùng Hạ Thảo  dạng sợi tươi Cordycepin trên 6.0 mg/g – Adenosin 0.145 mg/g
Định lượng :
Cordycepin:  6.0 mg/g

Adenosin: 0.145 mg/g

Đóng gói : Chai rượu  0,5  lít
Mô tả sản phẩm: Chai rượu 0,5 lít ngâm đông trùng hạ thảo dạng sợi tươi