Rượu đông trùng hạ thảo 3 lít – đặc biệt

1.000.000 

Đông Trùng Hạ Thảo Trường An –  Bình rượu

  • Thành phần chính: Đông Trùng Hạ Thảo Cordycepin trên 6.0 mg/g – Adenosin 0.145 mg/g
  • Định lượng:
  • Cordycepin: 6.0 mg/g
  • Adenosin: 0.145 mg/g
  • Đóng gói: Bình rượu 3 lít
  • Mô tả sản phẩm: Bình rượu 3 lít ngâm đông trùng hạ thảo