Đông trùng hạ thảo nguyên chất – dạng bột

280.000 

Đông Trùng Hạ Thảo Trường An – dạng bột nguyên chất
Thành phần chính: Đông Trùng Hạ Thảo Cordycepin trên 3,18 mg/g – Adenosine 0.22 mg/g
Định lượng:
Cordycepin: 3,18 mg/g
Adenosine 0.22 mg/g
Đóng gói: Dạng hộp thủy tinh 60g
Mô tả sản phẩm: Hộp đông trùng hạ thảo Trường An dạng bột 100% đông trùng hạ thảo.